Logo Logo
Hibe Destekli Proje Nasıl Hazırlanır?

Siz birine para verecek olsanız? Direk kapıyı çalıp para isteyene mi verirsiniz? Yoksa elinde ‘’klasörleri olan ve sizden alacağı para ile ulaşmak istediği hedefi gerekçeleri ile basit ve açıkça anlatan, Ne zaman? Ne kadar parayı? Hangi faaliyet için harcayacağını planlayan ve en önemlisi söylediklerinde samimi olana mı verirsiniz?’’

Cevabı oldukça açık bu sebeple hibe desteği sunan kurum ve kuruluşlar size destek sunarken sizden hibe desteği ile ne yapacağınızı anlatmanızı ister. Bu anlatım neticesinde hibe desteği alacağınız / alamayacağınız çeşitli kriterlere göre karara bağlanır. Hibe proje başvuru formları genel olarak bir birinden farklıdır. Fakat tamamı altta belirtilen ana bölümlerden oluşur;

Hibe Destekli Proje Ana Bölümler

Ben sana hibe vereceğim önce kendini tanıt, seni tanıyalım;( İŞLETME  TANITIMI)

Neden Hibe İstiyorsun?; ( …………………………şunları şunları yapmak için) PROJENİN HEDEFLERİ

……Şunları şunları  neden yapmak istiyorsun ? Bir sorun mu var ? Sorun  Nedir ?( …….şunları şunları yapma istiyorum çünkü……… şu şu sebeplerde  dolayı hep ………………………şöyle şöyle oluyor ve şöyle şöyle olması  …………. Böyle böyle  sorunlara sebep oluyor) SORUN TESPİTİ –GEREKÇELENDİRME –

Anladım  peki senin ……. Böyle  böyle sorunlarını sana  verdiğim hibe ile  nasıl çözeceksin? ( sizden alacağım hibe ile;

X ( Y,Z) sorunumu gidermek için; 

1. Ay A, 2. ay B ,3.ay C, 4. Ay D, 5. Ay  E faaliyetini  yapmayı planlıyorum.( FAALİYET  VE FAALİYET PLANI)

Bu plan ekseninde 1. Ay A faaliyetim için  m TL , 2. Ay  B faaliyetim için n TL , 3. Ay…. Vs. bu faaliyeti için toplamda ş TL   giderim olacak /yaparsam X( Y,Z) sorunumu çözeceğim ( GİDER TABLOSU/ DESTEK TABLOSU/ BÜTÇE)

Anladık Peki lütfen aşağıdaki sorularıma da cevap verir misin?

X(Y,Z) sorununu çözmek için proje uygulama aşamasında karşılaşacağın riskler yok mu? Anlatır mısın?(RİSKLER VARSAYIMLAR)

Sana verdiğim hibe desteği ile X (Y,Z) sorununu çözmek bana / sana / pazara(müşteri ve rakipler)/Ülkeye ne gibi  katkılar sunacak ?( KATKI VE  YARAR)

Sana proje süresi içinde verdiğim hibe desteği proje sonunda tükenecek? Proje sona erdikten sonra nasıl devam etmeyi planlıyorsun ?(SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)

İşletmelerin, KOBİ ve girişimcilerin ilgili kurum veya kuruluşlardan hibe desteği alma süreçlerinde önemli kriterlerden biride; … daha önce hibe desteği aldın mı? , yeterli bilgi, deneyim ve kapasiteye  sahip misin? sorularıdır. Bu sorular proje başvuru formlarında işletme tanıtım/ KOBİ tanıtım / Girişimci tanıtım bölümleri veya Benzer Proje Tecrübesi / Benzer Hibe Tecrübesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümlerde yeterli bilgi ve deneyimiz varsa, özellikle belirtiniz.

Hibe desteği sunan kurum ve kuruluşlar için hazırlayacağınız Hibe Projeniz en genel  ve yalın şekilde üstte  anlatılan  bölümlerden oluşur. Destek başvurusu yapacak işletmeler hibe başvuru formlarında  (yani projelerinde )bu soruları cevap yazmaktadırlar.

Bu başlık altında genel olarak Hibe Projesi İçeriği Nedir? Nasıl Hazırlanır soruları cevaplandırıldı. Üstte de belirtildiği gibi hemen hemen bütün proje başvuru şablonları bir birinden benzer olmakla birlikte ana mantığı itibari ile aynı amaca hizmet eder. Neyi? Neden? Nasıl? Ne Kadar Süre ve Zamanda yapacaksınız?

Gerek KOSGEB Destekleri için hazırlamanız gereken proje  gerekse diğer yurt içi  ve yurt dışı hibe destekleri için yapacağınız proje  başvuruları üstte  belirtilen  ana bölümlerden oluşmaktadır.Bu  genel çerçeve kapsamında sizlerinde kendi hibe desteği başvurularınızı yaparken ihtiyacınız olan tek şey hibe  desteği almış  bir proje  örneğidir.Herkes Hibe  Desteği almış bir proje örneğinden yaralanarak ,  kendi proje  dosyasını çok kolay ve hızlı bir şekilde  hazırlayabilir. Bu yolu tercih eden işletmeler başta para ve zamandan tasarruf etmekle  birlikte , kendi projelerini hazırladıkları için hibe  desteği sunan kurumlar  tarafından oldukça önemseniz ve  hibe  desteği sunan kurum ve kuruluşlarca  daha çok ciddiye alınırlar.KOSGEB Hibe  Destekleri için kendi projenizi  hazırlamanıza yönelik olarak  yüzlerce farklı sektör  ve iş kolu için hazırlanmış binlerce proje örneğini web sitemizde bulabilir ve bu hibe  desteği almış( tam ve eksiksiz olarak  hazırlanmış) proje örneklerinden yola çıkarak  size KOSGEB Destek  Programları kapsamında  sunulan yüzbinlerce lira hibe  ve  faizsiz kredi  desteğine en doğru ve kolay yoldan  hemen ulaşa bilirsiniz.

KOSGEB’in çeşitli hibe ve faizsiz kredi desteklerine ulaşmak için artık sizde aracı ve proje yazarı firmalara binlerce lira ödemek zorunda değilsiniz.

Başvuru yapmak istediğiniz çeşitli KOSGEB Hibe ve Faizsiz Kredi Programları için yüzlerce farklı sektör ve iş kolu için hazırlanıp t.hibe desteği almış binlerce iş planı ve proje örneğini görmek için tıklayınız.

 

Hibe Kurduna Soru Sormak İçin Tıklayınız

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler