Logo Logo
Proje Paylaş Sistemi ile Nasıl Gelir Elde Edersiniz?

Alanında uzman ve yetkin Hibe Kurdu danışmanlık firmaları çeşitli üretim sebepleri ile farklı hibe programları için yüzlerce hibe desteği projesi hazırlamıştır. Bu proje örnekleri hibe desteği almamışta olabilir. Yani eksik yanlış ve hatalı olabilir. Sizde  Danışmanlık firmanız arşivinde olan ve hibe desteği alıp almadığı  kesin olmayan  proje örneklerini Proje Paylaş Sistemine iletebilir, Proje Paylaş Sistemi Yayın Kurulunun , bu örnek projede yapacağı ekleme ,çıkarma silme  vb. içerik değiştirme uygulamaları ile Temsili Hibe Desteği Almış şekilde dönüştürüp satabilir ve ek gelir  elde edebilirsiniz.

Devamını Oku...

Brüksel Uzmanları Danışmanlık tarafından oluşturulan ortak çatı altında bir araya gelen 25 ayrı danışmanlık firması tarafından vücud bulan Proje Paylaş Sisteminden ürün ve hizmet alan( T.Hibe Almış Proje Örneği, Hibe Alma  Rehberi, Özel Proje  Hazırlatma Hizmeti) müşteriler için, müşteri memnuniyetinde %100’ü yakalamak için oluşturduğumuz akreditasyon ve çalışma şartlarını taşıyan Danışmanlık Firmaları ilgili akreditasyon olurunu aldıktan sonra firmanıza verilen referans numarası ile t.hibe desteği almış proje örneklerinizi , Proje Paylaş Sistemine ‘ne ait yüzlerce tanıtım  bloğunda ve 10 ‘larca yurt içi ve yurt dışı proje satış sitesinde size satışa  sunabilirsiniz.

Devamını Oku...

Proje Paylaş Sistemi ile t.hibe almış proje örnekleri ,pazardaki kendi projesini hazırlamak isteyen KOBİ ,işletme, girişimci ve yatırımcılar tarafından kolayca bulunur, müşteriler tarafından satın alınır. Böylece Proje Paylaş Sistemi tarafından temisilileştirilmiş ve aslı ile hiçbir ilgisi kalmamış proje örneklerini satıp ek gelir elde etmiş olursunuz.( Proje Paylaş Sistemine yüklemiş olduğunuz proje örneklerinin tamamı eksik, yanlış veya güncelliğini yitirmiş olarak kabul edilip,  ilgili proje örneğiniz Proje Paylaş Sistemi Yayın Kurulu Tarafından eklemeler, çıkarmalar vb. diğer temsilileştirme-hayali isim ve kurum- yöntemleri ile yeniden üretilir. Yeniden meydana  getirilen ve aslı ile hiçbir bağ ve ilgisi  kalmayan bu proje örnekleri Proje Paylaş Sistemi kapsamında T.Hibe Desteği Almış Proje Örneği adlı ile satışa sunulur.)

Devamını Oku...

Proje Paylaş Sistemi kapsamında satışı yapılan T.Hibe Desteği Almış Proje Örnekleri ve Hibe Desteği Alma Rehberleri adlı, ürünlere rağmen bir çok müşterimiz yinede Çilekli Sever !  ve satın aldığı t.hibe desteği almış proje örneğini hazırlayan Çözüm Ortağımız Danışmanlık Firmasından özel proje hazırlama danışmanlık hizmet almak istemektedir. Böylece sizi , ya  danışman havuzumuzdan veya  ürün satış  sayfasında yer Alan ‘’Bu Projeyi Hazırlayan Firmaya Özel Proje Hazırlat ‘’ seçeneği ile bulup size kolayca ulaşabilir.Bu yol ile sisteme kayıtlı danışman firmalar hem proje örneği satmış  hem de  satmış olduğu proje örneği ile  müşteri gözünde alanındaki uzmanlığını PROJE PAYLAŞ SİSTEMİ güvencesi ile tescillemiş olur. Böylesi bir durumda müşterinin ilgili projeyi hazırlatmak için ‘’Tercih Edeceği İlk Güvenilir Firma Siz Olmuş Olursunuz.’’ Müşterilerimizin %69,4’Ü genel olarak projeyi hazırlayan danışmanlık firmasına, %83,7’si ise   bulunduğu ilde  faaliyet  yapan  veya o ilde  yüz  yüze görüşe bileceği bir  danışmanlık firmasını tercih etmekte ve o firmadan danışmanlık almak istemektedir.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler