Logo Logo
Proje Paylaş Sistemi Koşulları ve Önemli Hususlar

1- Proje Paylaş Sistemi Ön  Başvuru  ve Tam  Başvuru Sözleşmelerini dikkatlice okuyunuz.

2-Tam başvuru Çözüm Ortaklığı Şart ve Koşullarını okumak için ön başvuru aşamasını geçmiş ve aktif olan kullanıcı adı ve şifreniz ile Proje Paylaş Sistemi içinde Ön Başvuruyu Geçmiş, Aday Çözüm Ortağı Statüsünü Kazanmış Olmanız Gerekmektedir.

3-Gerek Çözüm Ortağı Firma tarafından paylaşılan projeler gerekse Çözüm Ortağı Firmaya özel proje hazırlatmak üzere yönlendirilen müşterilerden alınan KDV hariç ücretin %55’i anında Çözüm Ortağı Firmaya  havale edilir.

2-Paylaşılmak istenen projeler eksik yanlış ve hibe alıp almadığı kesin olmayan projeler olarak kabul edilir ilgili proje örneğiniz Proje Paylaş Sistemi Yayın Kurulu Tarafından eklemeler, çıkarmalar vb. diğer temsilileştirme-hayali isim ve kurum- yöntemleri ile yeniden üretim yapılır. Yeniden meydana  getirilen ve aslı ile hiçbir bağ ilgisi  kalmayan bu proje örnekleri Proje Paylaş Sistemi kapsamında T.Hibe Desteği Almış Proje Örneği adlı ile satışa sunulur.

3-Çalıntı ,kopya veya tarafımızca uygun bulunmayan proje örnekleri hiçbir mazeret göstermeksizin yayınlanmama kararı alınıp yayınlanmaya bilir.Sadece Proje Paylaş Sistemi Yayın Kurulu tarafından uygun bulunan projeler yayınlanır.

4- Proje Paylaş Sistemi sitelerimizde yayınlanan T.Hibe Desteği Almış Proje örnekleriniz satışı sebebi ile yayına sunulan proje örneklerinin telif, fikri ve mülkiyet hakları sebebi ile tarafınıza açılacak her türlü mahkeme ve uyuşmazlıkta sorumluluk sadece size aittir.T. Hibe Desteği Almış Proje Örmeklerinin yayınına  engel olabilecek  her türlü hukuki anlaşmazlıklardan Brüksel Uzmanları Danışmanlık , Proje Paylaş Sistemi ve diğer Çözüm Ortağı Paydaşlar  asla sorumlu değildir.

5- Proje Paylaş Sistemi içinde yer alan projelerin müşteri tarafından çalınması veya yüksek teolojik yazılımlar ile kopyalanması ardından internette paylaşılması çoğaltılması vb. gibi bir  durumda Brüksel Uzmanları Danışmanlık , Proje Paylaş Sistemi ve diğer Çözüm Ortağı Paydaşlar  asla sorumlu değildir.Böyle olumsuz bir  durumda Paylaşılan projeler için bütün sair yasal haklarının yanında telif fikri ve mülkiyet hakları Çözüm Ortaklığı devam ettiği süre için Brüksel Uzmanları  danışmanlığa ait olduğu için Brüksel Uzmanları Danışmanlık ilgili bütün yasal  yollar ile  çalan kişi ve kişiler için şirket hukuk departmanı aracılığı ile ilgili yasal ve cezai yaptırımları uygular.

6- Proje Paylaş Sistemi ‘nde danışmanlık havuzumuzda yer alan danışman  firmalara  yönlendirilen proje hazırlatmak isteyen firmalar için bu firmalardan proje  hazırlama ücreti alma ve Çözüm Ortağı olan Firmaya proje  tesliminin ardından ücret ödeme hizmeti Brüksel Uzmanları Danışmanlık tarafından yapılır.

7-Satışı yapılacak proje örnekleri için fiyat oluşturma, kampanya oluşturma vb. satış ve fiyatlandırma faaliyetlerinde yegane insiyatif sahibi ve karar merci tek başına Brüksel Uzmanları Danışmanlığa aittir. Sadece özel proje hazırlatma ücreti Çözüm Ortağı Firmalar ile  ortak mutabakat ve standart piyasa fiyatları üzerinden anlaşmalı olarak belirlenir.

8- Proje Paylaş Sistemi kapsamında olan Çözüm Ortağı Danışmanlık Firmalarının projeleri Proje Paylaş Sistemi Yayın Kurulu tarafından incelenir. Danışman firma kaç adet proje örneği vermiş olursa olsun sadece yayın kurulu tarafından uygun bulunan projeler seçilip temsilileştirilip sadece bunlar yayınlanır.satışa çıkarılır-

9-Proje  satışında  anında, proje yazımında ise’’ Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporunun’’ düzenlenip Çözüm Ortağı Danışman Firma tarafından Proje Paylaş Sistemine yüklenmesine  müteakip olumlu incelemenin gerçekleşmesi  halinden en geç 5 iş günü içinde %55’i Çözüm Ortağı Firmaya  ödeme  yapılır.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler