Logo Logo
Kimler Alabilir?

Bu hibe desteğine var olan  veya  yeni kurulan( yeni kurulmuş olan) işletmeler aşağıdaki genel 2 şartı taşımak marifeti ile başvuru yapabilirler.

 

*Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya

 

*Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olan

Ulusal Çiftçi (ÇKS) ,Hayvan Kayıt sistemi Nedir Nasıl  Kayıt Olunur ?

 

Gerçek( gelire tabi şahıs işletmesi) ve tüzel ( ltd şti, adi ortaklık, anonim şirketler vb) kişiler başvuru yapabilir.

NOT; Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler bu hibe  desteğine başvuru yapamaz.

NOT ;Mevcut tarımsal işletmeler ve yeni tarımsal işletmeler bu hibe desteğinden yararlanıp hibe desteği alabilir.

Tüm başvuru yapacaklar  aşağıdaki şartları taşımalıdır;

-Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır.(geçek kişi veya tüze kişi) Bu işletmeler TKDK’ya başvurularını sundukları anda Devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Yani adınıza  vergi levhası yok ve süt üreten tarımsal bir işletme açmak istiyorsunuz vergi levhası çıkarıp  vergi  mükellefi olduktan sonra  bu hibe  desteğine   başvuru yapıp hibe  desteği alabilirsiniz.

-Başvuru sahipleri, TKDK tarafından nihai ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmayacağını taahhüt etmelidirler.

Yani hibe desteği aldıktan sonra en az  5 yıl boyunca işletmeyi devredemez ve kapatamazsınız

-Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşından büyük olmamalıdır.

Bu hibe  desteğini almak isteyen  gerçek kişiler ( gelire  tabi şahıs işletmesi kuranlar veya gelire tabi şahıs işletmesi olan işletme  sahibi ) 65  yaşından  küçük olmalıdır

-Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.

Yani yatırı yapacağınız  yerin mülkiyeti size  ait  değil ise  bu yatırım  arazisini kiralamış iseniz bu kira  sözleşmesi 5 yıllık olmalıdır.

-Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihte başvuru sahipleri Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalıdır.

Yani başvuru  esnasında işletmeniz Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı değil ise ( canlı  hayvan kaydı yok ) siz bu işletmenize  canlı  hayvan alacağınızı  taahhüt edip bu hibe  desteğinden  yararlana bilirsiniz.

İster  yeni işletme kurun isterseniz  var olan işletmeniz için kapasite geliştirme, modernizasyon ve yeni demirbaş  alımı yapın TKDK IPRAD 2  kapsamında %80’e varan oranlarda 1.000.000 Avro’ya kadar hibe  desteği almanız mümkün.

Devamını Oku...

İşletmenizde ister süt ineği,ister manda, koyun ve keçi sütü  besiciliği yapın ihtiyacınız olan fiziki alan için hemen hemen her türlü yapın işi ve süt besiciliği için ihtiyacınız olan bütün makine teçhizat demirbaşa TKDK IPRAD-2 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler  hibe  desteği ile ulaşabilir AB Standartlarında Modern bir işletme kurmak için hibe desteği alabilirsiniz.

Çeşitli süt  üreten işletmelerin (yeni kurulmak istenen veya yeni kurulan) TKDK’dan 20.000 AVRO-1.000.000  AVRO arasından değişen rakamlarda  hibe  desteği alabilmesi için aradığınız  her şey  web sitemizde yer almaktadır. Herkes  T.Hibe  Desteği Almış TKDK Proje  Başvuru  Formu Örneğinden yararlanarak TKDK hibe  destekleri hakkında  bilgi  sahibi olup  bu hibe  desteklerine  kendi başına  hiçbir aracı ve proje başvuru formu doldurma  hizmeti sunan  firmaya ihtiyaç duymadan  başvuru yapabilir. Kendi hibe desteği başvurunuzu  yapmak için  sizde  web sitemizden hibe ihtiyacı için aradığı  her şeye  sahip olmak için TKDK t.hibe  desteği almış proje örnekleri arasından sizin için en uygun yatırım alanını bulup bu t.hibe  desteği almış proje başvuru  formunu inceleyip kendi  hibe  desteği  başvurunuzu hemen çok hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Sizden önce , web sitemizde  satışa  sunulan TKDK T.Hibe Desteği almış proje örneği satın alan binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız. Bu müşterilerimizin kendi hibe desteği başvurularını yapmak için  aracı ve proje yazarı firmalara 55-75.000 TL ödemen  web sitemizden satın altıkları  TKDK t.hibe  desteği almış proje  örneklerini görmek için tıklayınız.

 

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler