Logo Logo
Hibe Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

1-İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen A’dan Z’ye  bütün makine ve teçhizat grupları  hibe  desteği kapsamındadır;

2-Kesimhanelerin modernizasyonu/genişletilmesine yönelik makine ve ekipman alımları

3-Et ve Et ürünlerinin işlenmesi modernizasyonu/genişletilmesine yönelik makine ve ekipman alımları;

4-Kırmızı Et Parçalama işletmesi modernizasyonu/genişletilmesine yönelik makine ve ekipman alımları;

5-Hayvan refahı standartlarına uygun koşullarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimine yönelik makine ve ekipman alımları;

6-Soğuk hava depolarına yönelik makine ve ekipman alımları;

7-AB standartlarına tam uyumlu bir şekilde hijyen ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik makine ve ekipman alımları;

8-Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasına yönelik makine ve ekipman alımları;

9-HACCP ilkeleri temelinde prosedürlerin uygulanmaya başlanması için gerekli yatırımlara yönelik makine ve ekipman alımları;

10-Çevre koruma amaçlı yatırımlara (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik makine ve ekipman alımları

11-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine ve ekipman alımları;

12-Motorlu taşıtlar hariç olmak üzere nakliye ekipmanı alımları;

13-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımları

14-Laboratuvar Ekipman alımları

15-Atık Su Arıtma Tesisleri için Makine Ekipman alımları

16-Paketlemeye yönelik makine ve ekipman alımları;

Yapım(inşaat) İşleri;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen inşaat  yapım işlerini A’dan Z’ye  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Kesimhanelere yönelik modernizasyon/genişletme işleri;

2-Kırmızı et kesimhanelerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

3-Kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi Et işleme tesislerinin modernizasyonuna yönelik inşaat işler;
4-Kırmızı et parçalama tesislerinin modernizasyonuna yönelik inşaat işler;

5-Parçalama tesislerine yönelik modernizasyon/genişletme işleri,

6-Ürün kalitesi ve hijyen kontrolünün iyileştirilmesi için laboratuvarlara yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

7-Tesis/işletme içindeki laboratuvarlarının modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

8-Tesis/işletme içinde yeni laboratuvarların inşasına yönelik inşaat işleri.

9-Çevre koruma amaçlı tesislere (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

10-Yeni çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) inşasına yönelik inşaat işleri .

11-Çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri.

-Atık su temizleme/arıtma (fiziksel, biyolojik ve/veya kimyasal) tesislerine yönelik inşaat işleri .

-Sıvı atık boşaltım hatlarına ve katı atıkların depolanması ve atılmasına yönelik inşaat işleri.

12-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu .

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/geliştirme/modernizasyonu .

Rüzgar enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu.

13-İdari bina (ofisler, yemek salonu, giyinme odası, tuvalet dahil olmak üzere), ek işlemlere yönelik binalar, çevreleyen duvarlar/çitler ve iç yollar dahildir.

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler