Logo Logo
1007 TÜBİTAK Hibe Programı

Program Kapsamı

Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve proje sonuçlarının uygulanmasını taahhüt eden kamu kurumları “Müşteri Kurum”; proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kamu Ar-Ge birimi, üniversite ve/veya özel kuruluş ise “Proje Yürütücüsü Kuruluş”  olarak programda yer alırlar.

Desteklenecek projeler çıktılarına göre üç farklı nitelikte olabilir:

·         Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan,  müşteri kurum ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, müşteri kurum ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeler

·         Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, müşteri kurum ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeler

·         Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeler

Müşteri Kurum, 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerin çıktılarını kullanmayı taahhüt ettiği Proje Sonuçları Uygulama Planını (PSUP) TÜBİTAK’a sunmaktadır. TÜBİTAK proje sonuçlarının müşteri kurum tarafından uygulamaya aktarılmasını bu plana göre takip etmektedir. Teknoloji birikim projelerinde PSUP yerine proje yürütücüsü kuruluşlar tarafından Teknoloji Kazanım Yol Haritası (TKYH) düzenlenmekte ve bu yol haritası doğrultusunda teknoloji geliştirme süreci izlenmektedir.

Proje Süresi

1007 Programı kapsamında sunulan projelerin Ar-Ge süresi en fazla 48 aydır.

Çağrı  Bütçesi

Bütçe üst limitleri çağrı sürecinde  belirlenmekte olup çağrı konusuna ve kapsamına göre değişmektedir.

Proje Destek Bütçesi

Personel (yürütücü, araştırmacı, danışman, bursiyer), makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ve seyahat giderleri %100 oranında desteklenmektedir. Özel kuruluşların seri üretim amacıyla da kullanılabilecek makine-teçhizat talepleri en fazla %40 oranındadesteklenmektedir. Ayrıca, proje bütçesinin %10’u oranında kurum hissesi ve %20’sini geçmemek üzere Bilgi ve Kazanımların Sürekliliği Bütçesi verilmektedir.

Devamını Oku...

Kendi TÜBİTAK ARGE Proje  dosyanızı  hazırlaya bilmeniz için ihtiyacınız olan tek şey TÜBİTAK T.Hibe Desteği almış bir proje örneği dosyasıdır.Herkes t.hibe  desteği almış bir TÜBİTAK Proje  dosyası örneğini inceleyip bu proje örneğinden  yararlanarak  kendi  hibe  desteği proje  başvurusunu çok hızlı ve kolay bir şekilde  hazırlaya bilir,üstelik bu yolla  aracı ve proje yazarı firmalara ödeyeceğiniz on binlerce lira proje  hazırlatma ücretindende %100’e  varan rakamlarda tasarruf etmiş olursunuz.Web sitemizde yer alan ve sizlerin  kendi TÜBİTAK ARGE Hibe Desteği projelerinizi kolay ve hızlı bir şekilde hiç bir aracı ve proje  yazarı firmaya ihtiyaç duymadan yazmanızı  sağlayacak TÜBİTAK T.Hibe Desteği Almış Proje Örnekleri mevcuttur .

Aracı ve proje  yazarı firmalara TÜBİTAK ARGE Projesi hazırlatmak ücretleri 25.000-75.000 TL arasındadır.Bu proje hazırlatma ücretlerini ödemek istemeyen  binlerce müşterimiz  gibi sizde  web siteminden çok kolay  ve hızlı bir şekilde TÜBİTAK T.Hibe Desteği almış proje örneği satın alabilir ,satın almış olduğunuz proje örneğinden yararlanarak( bu t.hibe  desteği almış proje örneklerinden yola çıkıp) kendi TÜBİTAK ARGE Hibe Desteği başvurunuz yapabilirsiniz.

Kimisi çilekli  sever !  burada sizlerin  kendi  ARGE ve İnovasyon Hibe desteği başvurunuzu yapmanıza yönelik Hibe Alma Rehberleri ve T.Hibe Desteği Almış Proje Örnekleri  olmasına rağmen proje  başvuru formu hazırlama ve süreç danışmanlığı konusunda  danışmanlık hizmeti satın almak isteyen  müşterilerimiz için piyasa  fiyatının  yarısına %100 Hibe Desteği Alma Garantili Danışmanlı Hizmeti sunmaktayız.Üstelik hemen kapınızda KOBİ Uzmanı Hibe Kurtları ile yüz yüze görüşme  ve %100 müşteri memnuniyeti ile.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler