Logo Logo
Hibe Desteği Kapsaminda Olan Giderler

Tekno Girişim Sermaye  Hibe Destek programı kapsamında Makine/Donanım/Yazılım/Yayın, Sarf Malzemesi, Hizmet Alımı ve Danışmanlık, Personel Giderleri ve Genel İşletme Giderleri için size  sunulan hibe  miktarı 100.000 TL dir.Bu kapsamda hibe  desteği unsurları;

Personel Giderleri harcama kaleminin toplamı 55.000 TL’yi; her bir personelin (işletme sahibi dahil) aylık brüt maaş tutarı ise destek süresi boyunca 3.000 TL’yi geçemez.

Bütün alımlara katma değer vergisi dahildir.

Yurtdışından yapılan alımlarda; gümrük, nakliye vb. giderler desteklenir.

Genel İşletme Giderleri harcama kalemi; elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon ve internet, firma/şirket kuruluş giderleri ile demirbaş kalemlerinden oluşur.

Sadece ticaret sicil gazetesinde kayıtlı işletme adresine ait genel giderler desteklenir.

Bilgisayar ve yazıcı/tarayıcı/fotokopi cihazları, Makine/Donanım/Yazılım/Yayın harcama kaleminde yer almak kaydıyla desteklenir.

Demirbaş kaleminde, sadece işletme için zorunlu olan masa, sandalye vb. giderler desteklenir.

Yıllık zorunlu defter tasdiki ve ticaret odası kayıt ücretleri, firma/şirket kuruluş giderleri kaleminde desteklenir.

Hizmet Alımı ve Danışmanlık harcama kaleminin toplamı, toplam bütçenin % 20’sini geçemez.

Bir defaya mahsus olmak üzere, adres değişikliği ile ilgili giderler desteklenir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler