Logo Logo
Hibe Desteği Kapsamında İthal Makine Teçhizat Alımı

Hibe desteği konusu teknolojik ürünün seri imalatına yönelik ( üretim, satış ve pazarlanmasına) aşağıdaki giderler  hibe  desteği kapsamındadır;

-Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri,

           -Ana makine ve teçhizat bedelleri,

           -Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri,

-Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri,

-Montaj giderleri,

Büyük işletmelere % 10 hibe desteği sağlanır.

( yani 100.000.000 TL lik giderin %10’u olan 10.000.000 TL hibe  ( geri ödemesiz  nakit  destek) alabilir.

Orta büyüklükteki işletmelere % 30 hibe desteği sağlanır.

( yani 33.333.333 TL lik giderin %30’u olan 10.000.000 TL hibe  ( geri ödemesiz  nakit  destek) alabilir.

Küçük işletmelere % 40 hibe desteği sağlanır.

( yani 25.000.000 TL lik giderin %40’ı olan 10.000.000 TL hibe  ( geri ödemesiz  nakit  destek) alabilir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler