Logo Logo
Teknopazar Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı

Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara sunulan hibe  desteğine Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı (TEKNOPAZAR) hibe  desteği denir.

Bu hibe desteği kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler hibe  desteği alabilir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler