Logo Logo
Hibe Desteği Süresi

Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak en fazla proje süresinin 1/4’ü kadar ek süre verilebilir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler