Logo Logo
Hibe Desteği Kapsamında Olan Giderler

 TURQUALİTY® Komitesi tarafından TURQUALİTY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin;

* Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALİTY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

* Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık  dahil her türlü giderleri,

* TURQUALİTY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, aynı anda azami 5 kişi için,

* Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler,%50 oranında desteklenir.Şirketlerin bu madde belirtilen hibe  desteğinen yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Şirketlerin bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler