Logo Logo
Avrupa Birliği Hibe Destek Programları Nedir?

Kar amacı güden veya  kar amacı gütmeyen bütün kurum ve kuruluşlar genel olarak Avrupa Birliği Hibe Desteklerinden yararlanıp çok kolay ve basit bir şekilde  Avrupa Birliği Hibe Destekleri ile hibe alabilir.

AB  ve Avrupa Birliği Hibe Destekleri Hakkında Bazı Önemli Bilgiler ;

28 üyeli Avrupa Birliği (AB), insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda ortak değerleri paylaşan ülkelerin kendi arasından  belirli kural ve normlar geliştirerek bu Topluluk Standartlarına göre  siyasi ,ekonomik ve etik kurallar  bütünü geliştirmesi ve buna uymayı taahhüt eden ülkelerin bir  araya  gelmesi ile oluşmuş bir oluşumdur.

AB Standart ve Kurallarında her şey ‘’İnsan İçin ‘’ olmaya çalışır  ve ana  hedef İnsanın mutluluğu ve refahıdır. Bu inceltilmiş ahlak  ve insan için olan seküler din anlayışı 2000’li  yılların ilk çeyreğinden küresel global kriz ve vahşi kapitalist alışkanlıklar sebebi ile aşınmaya başlamasına rağmen Ülkemiz Türkiye için AB’nin sağlamış olduğu Hibe Destekleri Topluluk Standartlarına Erişim Anlaşmaları vb. ile son hız  devam etmektedir.

Avrupa Birliğine girmek isteyen Ülkeler AB grubu üyesi ülke sınıfına girmeden önce bir takım uyum kriterlerini gerçekleştirmek ve bu yolla  topluluk standartlarına erişmek zorundadır. AB üyelik sistemi gereği AB üyesi olmak isteyen ülkeler AB tarafından ekonomik ve sosyal gelişmelerine destek olmak gerekse ülkelerarası gelişmişlik düzeyini dengelemek amacıyla hibe ya da kredi şeklindeki çeşitli mali araçlar halinde önemli miktarlarda kaynak (hibe) desteği almaktadırlar.

Türkiye-AB arasındaki mali işbirliği ilişkisi adaylık öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı süreçte değerlendirilebilir.

Türkiye için AB Hibe Destekleri Adaylık Öncesi Mali Yardımlar (1964-1999);

Devamını Oku...

1964–1995: 1963 tarihli Türkiye-AT Ortaklık Anlaşmasından 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği’ne kadar geçen süre Türkiye’nin mali yardımlardan mali protokoller aracılığıyla yararlandığı bir dönemdir. Bu dönemde çoğu kredi niteliğinde toplam 1 milyar avro kullanılmıştır.

1996–1999: Türkiye ile AT arasında bir Gümrük Birliği tesis edilmesinden adaylık statüsü kazandığımız 1999 yılına kadar olan dönemde Gümrük Birliği’ne bağlı yeni ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yardımları içermektedir. Bu dönemde çoğu kredi şeklinde kullanılan toplam yardım 755,3 milyon avro tutarındadır.

Türkiye için AB Hibe Destekleri Adaylık Sonrası Dönem (2000-2006);

Devamını Oku...

1999 yılında aday ülke konumuna gelen Türkiye, 2001 sonu itibarıyla hibe nitelikli fonlardan tek bir çerçeve altında yararlanmaya başlamıştır. Buna göre, Türkiye'ye adaylık sürecindeki yasal ve kurumsal düzenlemeleri yapabilmesi için projeler yoluyla yıllık 177 milyon avro verilmesi öngörülmüştür ve  2002-2006 döneminde Türkiye yaklaşık 1,3 milyar avroluk hibe  desteği almıştır.

Avrupa Birliğinin 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdiği Helsinki Zirvesinde Ülkemizin aday ülke olarak kabul edilmesiyle birlikte Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri yeni bir sürece girmiştir. Bu süreçte, Avrupa Birliği (AB)tarafından ülkemize sağlanan mali yardım (hibe) mekanizması yeniden yapılandırılmış ve üç temel başlık altında toplanmıştır. Adaylık döneminde ülkemizin faydalandığı AB mali yardımları(hibeleri) şunlardır:

                                             -Katılım Öncesi AB Mali Yardımı(IPA)

                                             -Topluluk Programları

                                             -Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ’lar ve diğer kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları Katılım Öncesi AB Mali Yardımı(IPA) ve Topluluk Programları kapsamında sağlanan desteklerden faydalanabilmektedirler. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kredileri ise işletme, KOBİ, yatırımcı ve büyük çaplı altyapı yatırımlarının finansmanı için belediye veya kamu kuruluşlarına destek olmaktadır.

Devamını Oku...

IPA 4. Bileşeni İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı Kapsamında AB Hibeleri Destekleri Nelerdir ? Kimler Hangi AB Hibe Desteklerini Alabilir ? AB Hibe Destekleri için Türkiye’de Hangi Kurum ve Kuruluşlara Başvuru Yapılır ? Avrupa  Birliği Hibe Destekleri için başvuru evrak ve işlemleri nelerdir  vb. aklınıza takılan yüzlerce AB hibe destekleri hakkında  doğru ve güncel bilgileri  öğrenmek ve AB  Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında  T.Hibe Desteği Almış Örnek Avrupa  Birliği Projesini inceleyip hiçbir aracı ve proje yazarı kuruma  on binlerce lira  proje  başvuru formu doldurma ücreti ödemeden sizde  web sitemizden yer alan Avrupa Birliği Hibe Desteklerini Alma Rehberi ile çok hızlı ve kolay bir şekilde hemen ulaşa bilirsiniz.

Web sitemizde  satışa sunulan Avrupa Birliği Hibe Desteklerini Alma  Rehberini incelemek için tıklayınız. Sizden önce  web sitemizden Avrupa Birliği Hibe Desteklerini Alma  Rehberi satın alıp  AB hibe fırsatlarına erişme  konusunda  sizden önce bu fırsatı yakalayan binlerce müşteri  referansımız görmek için tıklayınız.

Unutmayınız Ülkemizdeki Karmacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar  sadece AB hibe  destekleri değil bu hibe destekleri gibi onlarca hibe  desteği sunan Yurt İçi Ve Yurt Dışı kaynaktan( hibe  ve fon veren- karşılıksız-) hibe  desteği sunan kurum ve kuruluştan hibe desteği alabilir.

Genel olarak  yurt içindeki kar amacı  gütmeyen kurum ve kuruluşlar AB hibe  desteklerine  başvuru yapıp hibe desteği alabildikleri  gibi diğer hibe  desteklerine de  başvuru  yapıp hibe desteği alabilir. (SODES, SRAP, KDRP,ELÇİLİK,KONSOLOSLUK, YURT İÇİ VE YURT DIŞI diğer fonör kuruluşlarından.)

Bu yönde  web sitemizde  kar amacı gütmeyen  kurum ve kuruluşların  bu hibe desteklerine  başvuru  yapıp hibe almalarını sağlayacak yönde  bütün ihtiyaçları olan Hibe Alma  Rehberleri  ve çeşitli   kurum ve Kuruluşlardan T.Hibe  Desteği Almış Proje  Örnekleri yer almaktadır. Sizde  web sitemizde  alışveriş yapıp kendi hibe desteği başvurunuzu  yapmak için  hibe alma rehberi veya t.hibe almış örnek proje  dosyası  satın alan binlerce müşterimiz  gibi  bu hibe desteklerine aracılara  ve proje yazarlarına  binlerce lira ödemen  hemen ulaşabilirsiniz.

Hibe almak isteyenler tarafından  yapılan hatalar  ?

Devamını Oku...

(Web sitemizden  habersiz olup) Hibe  desteği almak isteyenlerin sıklıkla  başvurduğu yöntemlerin başından bu hibe destekleri konusunda  danışmanlık ,aracılık ve proje yazarlığı yapan  firma  ve kişilerden  danışmanlık  hizmeti  alma yönündedir. Ancak ülkemizdeki konu hakkında  profesyonel firma  sayısının azlığı ,  hibe ve fonlar konusunda  danışmanlık ücretlerini nerdeyse astronomik rakamlara ulaşmış ve (kimi fırsatçı ve çukacılara gün doğmuş ,danışmanlık sektörüne giren fırsatçı ve kötü niyetli kişiler tarafından hibe  desteği almak isteyenler‘’ hibe  alma  dolandırıcılığı’’ ,  ile ‘’  şu kadar hibe alacağız bu kadar kredi alacağız ‘’ vaatleri ile  dolandırılmıştır. Bu  ve benzeri  olumsuz  durumlar ile  karşılaşmamak için Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için şirketimiz bünyesinde  çalışan profesyonel ve deneyimli KOBİ Uzmanları ( HİBE KURTLARI)  tarafından özel olarak hazırlanan  aşağıdaki Hibe  Desteği Alma  Rehberlerini inceleyebilirsiniz.

Devamını Oku...

Kar Amacı  gütmeyen kurum ve kuruluşların yurt içi  ve yurt dışı hibe kaynaklarından destek almaları için ihtiyaçları olan her şey bu hibe desteği alma  rehberlerinde;

Avrupa Birliği Hibe Desteklerini alma Rehberi, incelemek için tıklayınız.

Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet Hibe Desteklerini Alma Rehberi ,incelemek için tıklayınız.

Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar  İçin Bütün Yurt  İçi Ve Yurt Dışı Fon Kaynakların Hibe Alma Rehberi, incelemek için tıklayınız.

Bu  rehberlerde  belirtilen işlem  basamaklarını uygulayan kar amacı  gütmeyen kurum ve kuruluşlar .çeşitli kurum ve kuruluşlardan yüz binlerce lira  hibe  desteği alma  fırsatına web sitemizden bu ürünleri satın alan binlerce müşteri referanslarımız gibi hemen ulaşabilir.Bu müşteri referanslarımızı görmek için tıklayınız.

Üstte  belirtilen Rehberler’de  yer alan t.hibe  desteği almış proje örneklerinden daha çok görmek istiyor  ve bu örneklerden yararlanarak kendi hibe  desteği başvuru formunuzu doldurmak istiyorsanız aşağıda listede  belirtilen t.hibe desteği almış  proje örneklerinden yola çıkarak sizde  kendi hibe  desteği başvuru formunuzu tam  eksiksiz olarak  doldurabilir aracıya, çukacıya on binlerce lira proje  başvuru formu doldurma ücreti ödemenden  sizde tek başınıza hibe  desteği başvurusu  yapabilirsiniz.

Devamını Oku...

Avrupa Birliği hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Açık Toplum Vakfı hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Başbakanlık Tanıtım Fonu hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Büyük Elçilik( Japon,Avustralya vb. ) Hibe Desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Diğer Yurt İçi Ve Yurt Dışı Diğer(BERGHOF VAKFI, CHREST VAKFI, MAMA CASH, KING BAUDOUIN, THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN, NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, THE JPMORGAN CHASE FOUNDATION, ROBERT BOSCH STIFTUNG vb.) hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

GAP Kırsal Kalkınma hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

İçişleri Bakanlığı İl Dernekler Yardımı hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

KDRP( Köye Dönüş ve Rehabilitasyon) hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Sabancı Vakfı hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Kalkınma Bakanlığı ( SODES ) hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Dünya Bankası (SRAP ) hibe desteği için  T.Hibe Desteği Almış Proje Başvuru Formu  Örnek Dosyaları

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler