Logo Logo
Kimler Hibe Desteği Alabilir?

Bu hibe  desteklerine GAP Bölgesi sınırları içinde olan illerden yapılan hibe başvuruları hibe  desteği kapsamındadır. Bu hibe  desteğinden yararlanmak isteyen çifçi ve işletmeler tek başlarına bireysel olarak  başvuru yapamazlar. Bir dernek veya sivil toplu kuruluşu çatısı altında bir  araya gelip grup  başvuru  yapmalar mümkündür. GAP bölgesinde yer alan muhtarlıklar grup  başvuru yapmak için uygundur.

Dernek Nedir Nasıl Kurulu ve Hibe Desteği Alabilir ?

Dernek Nedir ? ( Dernekler  en basit  tabir ile  sivil toplum kuruluşu yani STK’dır. İsteyen herkes hemen hemen hiçbir  gideri olmadan 1 hafta içinde  kendi derneğini kurabilir ve Dernekler için sunulan yüzlerce yurt içi veya yurt dışı hibe  desteklerine müracaat edebilir)

Dernek Nasıl Kurulur?

İsteyen herkes Dernek kurabilir mi?

Dernekler  ve Hibe Destekleri hakkında bilmek istediğiniz  he rşey,

Derneklerin yararlandığı GAP Kırsal Kalkınma Hibe Proje Destekleri gibi  hibe  alabilecekleri başka programlar  var mıdır ? ( Dernek kurulup nasıl hibe  desteği alınır hemen öğrenmek için tıklayınız. )

-Program kapsamındaki konularda GAP Bölgesinde hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşların il ve ilçe teşkilatları proje sahibi olarak başvuru yapabilir. Diğer gerçek ve tüzel kişilikler bu hibe  desteğine bireysel olarak başvuru yapamaz. Gerçek kişiler bir  ataya gelip dernek  kurma veya kooperatif vb. diğer tüzel kişilikler olarak  toplu grup başvurusu yapabilir.

-Doğrudan gelir getirici bitkisel üretim altyapısı ve üretimi geliştirme ile hayvancılık altyapısının geliştirilmesi ve hayvansal üretime ilişkin tarımsal projeler en fazla komşu iki köyde veya üretici örgütünün sınırları içinde uygulanabilir.

Devamını Oku...

-Doğrudan gelir getirici tarımsal projelerde nihai yararlanıcıların projeye tek-tek ya da yararlanıcıların oluşturduğu kooperatif, üretici birlikleri, üretici dernekleri veya yararlanıcıların oluşturacağı üretici grubun yetkilendirdiği temsilcinin ortaklığı zorunludur.

-Doğrudan gelir getirici tarımsal projelerde yararlanıcılar belli olmak zorundadır.

-Doğrudan gelir getirici bitkisel üretim altyapısı ve üretimi geliştirme projelerde nihai yararlanıcılar çiftçi kayıt sistemi (ÇKS), et/süt verimi ve kalitesini arttırma projelerinde veterinerlik bilgi sistemine (TÜRKVET Veteriner Bilgi Sistemi) kayıtlı olmak, arıcılık projelerinden yaralanacak üreticilerin arı yetiştiriciliği sertifikasına sahip olması zorunludur.

-“Kırsal altyapının geliştirilmesi” ve “ağaçlandırma ve erozyon kontrolü” içerikli projelere uygulama alanındaki köy/mahalle muhtarlığının ortaklığı zorunludur. Muhtarlığın ortaklığında ihtiyar heyeti kararı almaları gereklidir.

-Tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi projelerinde ortaklık zorunluluğu olmamasına rağmen, proje konusuna ilişkin diğer kamu kurum/kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ortaklığı değerlendirmede önceliklidir.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler