Logo Logo
Hangi Giderler Hibe Kapsamında Değil

 

·         Her türlü borç ödemeleri

·         Faizler

·         Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler

·         Kur farkı giderleri

·         Arazi, arsa ve bina alım bedelleri

·         Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri

·         Her türlü mal alımlarında nakliye dikkate alınarak fiyatlandırma yapılır. Ayrıca nakliye için ödeme yapılmaz.

·         Proje için yapılacak ulaşım ( ulaşım için temin edilecek araç ve/veya araç için yakıt, bakım onarım) giderleri

·         Bankacılık giderleri

·         İkinci el mal (makine, ekipman ve malzeme) alım giderleri

·         Küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımı

·         Taşeron maliyetleri

·         Proje yönetim giderleri

·         Projeyle ilgili yönetim faaliyetleri için gerekli olan ödemelerdir. Bu ödemeler proje bütçesinin %2’sini geçemez.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler