Logo Logo
Hibe Başvuru Evraklari Nasil Hazirlanir?

Başvurular; kapalı zarfın üzerine, “………GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kırsal Kalkınma Projelerini Destekleme Programı” başlığı ile başvuru sahibinin tam adı ve adresi ve "Değerlendirme Oturumundan Önce Açmayınız" ibaresi büyük harflerle yazılır. Başvurular (başvuru formu, ekleri ve destekleyici belgeler dahil) bir (1) asıl ve iki (2) kopya olmak üzere üç (3) adet olarak yapılacaktır. Asıl dosya kırmızı, kopyalar ise mavi renkli dosyalarda teslim edilmelidir.

Dosyalar hazırlanırken sırasıyla; Başvuru formu, ekler olarak sıralanmalıdır.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler