Logo Logo
Başbakanlık Tanıtım Fonu Hibe Desteği Nedir?

Ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında  çeşitli  yönleriyle tanıtmak, Türk kültür varlığının yayılmasının sağlanması, milletlerarası kamuoyunun ülkemizin menfaatleri istikametinde yönlendirilmesi amacı ile  kar amacı güden veya kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara  verilen hibe  desteği  Başbakanlık Tanıtma Fonu’dur.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler