Logo Logo
Hibe Desteği Kapsamında Olmayan Giderler

Bu hibe Program kapsamında bazı gider kalemleri  desteklenmez.

Hibe desteği kapsamında olmayan giderler;

Önerilen proje belirtilen kriterlere uygun olsa dahi, program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılması gerekiyorsa bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.

·         Burslar

·         Seyahat ve konferans harcamaları

·         İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma v.b)

·         Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları

·         Ulaşım ve konaklama giderleri

 

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler