Logo Logo
Hibe Desteği Başvuru Konuları

DAP fonları katılımcı nitelikteki küçük-ölçekli kalkınma projelerini desteklemekte kullanılmaktadır ve yararlananların projelerin tanımlanması, tasarlanması ve yönetimine katılımını sağlamıştır. Suriyeli göçmenler, özellikle çocuklar ve de ayrıca kadınların işgücüne katılmasını hedefleyen projelere öncelik verilecektir.  

DAP fonları kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütlerine, Devlet kuruluşlarına  ve belediyelere ve kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetleriyle ilgilenen özel sektör kuruluşlarına açıktır.

 

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler