Logo Logo
Hibe Proje Faaliyetlerinin Hedef Kitlesi

Aşağıda belirtilen  hedef kitlenin çeşitli  olumsuz ve kötü şartlardaki durumlarını iyileştirmeye yönelik çeşitli proje  başvuruları  yapabilirsiniz;

Proje  faaliyetleriniz için hedeflenen kitle örnekleri

-          Ortaokulda ve lisede okuyan gençler (ilde/bölgede risk altındaki okullar belirlenmeli ardından hedef kitlenin seçimine geçilmelidir),

-          Bağımlı (tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji vd bağımlısı) gençler,

-          Şehrin gelir ve eğitim seviyesi düşük, dışarıdan göç alan bölgelerinde yaşayan gençler,

-          Engelli gençler,

-          Sokakta yaşayan ya da çalışan gençler,

-          Sanayi bölgelerinde çalışan gençler,

-          Tutuklu veya hükümlü gençler,

-          Denetimli Serbestlik kapsamındaki gençler,

-          Anne ve/veya babasını kaybetmiş ya da aile bütünlüğü bozulmuş olan gençler,

-          Ülkemizde yerleşik bulunan sığınmacı gençler.

- Bağımlılıkla Mücadele Projelerinde, hedef kitle ile bağlantısı göz  önüne alınarak gençlerin aileleri, öğretmenleri, okul idarecileri, bire bir bağımlılarlaçalışan kamu görevlileri, bağımlılığa yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışanlar da dolaylı olarak hedef kitle içinde yer alabilir.

 

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler