Logo Logo
Sosyal Destek Hibe Programı (SODES) Nedir?

Uygulandığı illerde, yerel katılımla yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projelere hibe  desteği veren programa SODES (Sosyal Destek Programı )  denir.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler