Logo Logo
Hibe Kapsamında Olan Giderler

SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar:

a)      Personel giderleri

b)      Yolculuk giderleri

c)      Gündelik giderler

d)     Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,

e)      Sarf malzemeleri maliyetleri,

f)       Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.),

g)      Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.),

h)      Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.),

i)        Elektrik, su, telefon vb. idari giderler,

           

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler