Logo Logo
Japon Büyük Elçilik Hibe Desteği Nedir ?
“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere verilen bir hibe desteğidir. Bu hibe programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir hibe desteği yardım sunmaktır. Bu hibe programı kapsamında 140 ülkede yaklaşık 20.000 kişi kurum ve kuruluşa hibe desteği verilmiştir. Bu hibe desteği ile Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır.
Hibe Kurtlarından Tavsiyeler